Billetes Argentinos

11 Billetes pesos 3er Diseño y Fauna 2015-2022

CATALOGO AÑO SERIE FIRMAS CALIDAD PRECIO
5 PESOS San Martin:
813a 2015 A NUM BAJA UNC 2.000,00
813a 2015 A Vanoli Boudou UNC 200,00
813b 2016 B Vanoli Boudou UNC 200,00
813R 2015/6 REP Vanoli Boudou NUM BAJO 927 MB 1.600,00
813R 2015/6 REP Vanoli Boudou UNC 1.400,00
813R 2015/6 REP Vanoli Boudou EX 1.000,00
813R 2015/6 REP Vanoli Boudou MB 600,00
813R 2015/6 REP Vanoli Boudou B 400,00
813R 2015/6 REP Vanoli Boudou B escrito 200,00
10 PESOS Belgrano:
814a 2015 A NUM BAJA
814a 2015 A Vanoli Dominguez UNC 400,00
814b 2015 B Vanoli Dominguez UNC 400,00
814R 2015 REP Vanoli Dominguez UNC 1.200,00
814R 2015 REP Vanoli Dominguez MB 600,00
50 PESOS Malvinas:
815a 2015 A NUM BAJA UNC 4.000,00
815a 2015 A Vanoli Dominguez UNC 1.600,00
815b 2015 B Vanoli Dominguez UNC
815R 2015 REP Vanoli Dominguez UNC 2.000,00
815R 2015 REP Vanoli Dominguez EX+ 1.600,00
815R 2015 REP Vanoli Dominguez EX 1.200,00
815R 2015 REP Vanoli Dominguez MB 800,00
815R 2015 REP Vanoli Dominguez MB- 600,00
815R 2015 REP Vanoli Dominguez B 400,00
100 PESOS Eva Peron:
816a 2012 A NUM BAJA UNC 6.000,00
816a 2012 A Marco Del Pont Boudou UNC 4.000,00
816a 2012 A Marco Del Pont Boudou MB 400,00
816b 2013 A Marco Del Pont Boudou MB 2.000,00
816R 2012/3 REP Marco Del Pont Boudou UNC 10.000,00
816R 2012/3 REP Marco Del Pont B. PLIEGUE UNC 9.000,00
816R 2012/3 REP Marco Del Pont Boudou MB 6.000,00
817a 2013 B NUM BAJA UNC 6.000,00
817b 2013 C Marco Del Pont Boudou EX 2.000,00
817d 2013 E Marco Del Pont Boudou UNC 3.000,00
817e 2013 F Marco Del Pont Boudou UNC 3.000,00
817g 2014 G Marco Del Pont Boudou UNC 3.000,00
817R 2013/4 REP Marco Del Pont Boudou EX 3.000,00
818b 2014 K Fabrega Boudou UNC 2.800,00
818g 2015 Ñ Fabrega Boudou NUM 952 EX 4.000,00
818R 2013/5 REP Fabrega Boudou EX 3.000,00
819a 2015 P Vanoli Boudou UNC 2.800,00
819e 2015 T Vanoli Boudou UNC 2.800,00
819f 2015 U Vanoli Boudou UNC 1.000,00
819g 2015 V Vanoli Boudou UNC 600,00
819 2015 X Vanoli Boudou UNC 2.400,00
819 2015 Y Vanoli Boudou UNC 2.400,00
819 2015 Z Vanoli Boudou UNC 1.000,00
819R 2015 REP Vanoli Boudou UNC 3.000,00
819R 2015 REP Vanoli Boudou EX 2.400,00
820a 2015 AA Vanoli Boudou UNC 2.400,00
820R 2016 REP Vanoli Boudou R R EX 2.400,00
820R 2016 REP Vanoli Boudou R R MB 1.600,00
820R 2016 REP Vanoli Boudou R R MB- 1.000,00
820R 2016 REP Vanoli Boudou R R B 800,00
821 2017 FA Sturzenegger Michetti UNC 1.000,00
821 2017 HA Sturzenegger Michetti UNC 1.000,00
821R 2016/7 REP Sturzenegger Michetti UNC 3.000,00
SERIE FAUNA
COLANTONIO AÑO SERIE FIRMAS CALIDAD PRECIO
20 PESOS Guanaco:
5001 2017 A Sturzenegger Michetti UNC 200,00
5002 2017 B Sturzenegger Michetti UNC 200,00
5003 2017 REP Sturzenegger Michetti UNC 400,00
5003 2017 REP Sturzenegger Michetti EX 300,00
5003 2017 REP Sturzenegger Michetti MB 200,00
5003 2017 REP Sturzenegger Michetti B 100,00
5004 2019 B Sandleris Michetti UNC 200,00
5005 2020 B Sandleris Michetti UNC 200,00
5006 2020 C Sandleris Michetti UNC 200,00
2020 REP Sandleris Michetti UNC 400,00
2020 REP Sandleris Michetti EX 200,00
50 PESOS Condor:
5201 2018 A Caputo Monzo UNC 600,00
5202 2018 REP Caputo Monzo
5206a 2019 B Sandleris Monzo Filigrana 2 UNC 200,00
2019 REP Sandleris Monzo Filigrana 2 UNC 1.600,00
100 PESOS Taruca:
5401 2018 A Michetti Sandleris UNC 600,00
5403 2019 B Michetti Sandleris UNC 500,00
5403 2019 B Michetti Sandleris UNC- 400,00
2018/9 REP Michetti Sandleris EX 2.000,00
200 PESOS Ballena:
5601 2016 A Sturzenegger Monzo Tipo 1 UNC 2.000,00
5605 2018 E Sturzenegger Monzo Tipo 2 UNC 500,00
5608 2016/8 REP Sturzenegger Monzo Tipo 1 UNC 3.000,00
5608 2016/8 REP Sturzenegger Monzo MB- 1.000,00
5611 2016/8 REP Sandleris Monzo
500 PESOS Yaguarete:
5801 2016 A Sturzenegger Michetti UNC 5.000,00
5806 2017 E Sturzenegger Michetti UNC 3.200,00
5811 2018 I Sturzenegger Michetti UNC 2.400,00
5812 2016 REP Sturzenegger Michetti EX 10.000,00
5812 2016 REP Sturzenegger Michetti MB 6.000,00
5814 2019 J Sandleris Michetti UNC 2.400,00
5819 2020 K Pesce Massa tirada corta EX+ consultar
5823 2021 N Pesce Massa
5824 2021 O Pesce Massa UNC 1.000,00
1000 PESOS Hornero:
6001 2017 A Sturzenegger Monzo UNC 10.000,00
6003 2017 REP NUM 00,100,200 EX- 12.000,00
6003 2017 REP Sturzenegger Monzo MB 6.000,00
6005 2018 C Caputo Monzo UNC 6.000,00
6006 2018 REP Caputo Monzo
6008 2019 D Sandleris Monzo UNC- 5.000,00
6009 2019 E Sandleris Monzo UNC 5.000,00
6012 2019/20 REP Sandleris Monzo UNC 4.000,00
6012 2019/20 REP Sandleris Monzo EX- 3.000,00
6016 2020 I Pesce Massa UNC 2.000,00
6021 2020 N Pesce Massa
6025 2021 P Pesce Massa UNC 2.000,00
6027 2021 R Pesce Massa UNC 2.000,00
6030 2021 T Pesce Massa UNC 2.000,00
2020/1 REP Pesce Massa
SERIE COMPLETA FAUNA:
6 diferentes 2016/7 A NUMEROS BAJOS UNC 24.000,00